Výkon čistenia kobercov

Táto položka v novom energetickom štítku pre vysávače určuje, aké množstvo prachu je vysávač schopný absorbovať z bežného koberca. Značí sa písmenami A až G, pričom vysávače s hodnotou A absorbujú viac ako 91 % nečistôt, kým vysávače skupiny G zachytia 70 % prachu z koberca - teda minimálnu povolenú hodnotu.

Výkon čistenia kobercov je zaznačený v červenom obdĺžniku.

Nový energetický štítok pre vysávače je (podľa smerníc 665/2013 a 666/2013 vydaných Európskou úniou) povinný od 1. 9. 2014. Jednak udáva nové užitočné parametre, ktoré pomôžu zákazníkom ori nákupe, predovšetkým však sprísňuje kritériá pre predaj a prevádzku bežných vysávačov . Od tohto dátumu sa na trhu môžu objaviť len vysávače so vstupným výkonom nižším ako 1600 wattov, s absorpciou minimálne 70 % prachu z kobercov a 95 % prachu z tvrdých podláh.