Energetická trieda

Energetická trieda spotrebičov informuje o ich spotrebe a hlavne úspore energie. S energetickými triedami sa stretávame predovšetkým u bežných spotrebičov v domácnosti, ako sú chladničky, práčky, umývačky riadu, rúry, sporáky, ale aj žiarivky či televízie a mnoho ďalších. Hoci existuje 7 energetických tried (A - G), v dnešnej dobe je najčastejšie povolené vyrábať tovar len v kategórii A a jej úsporných variantoch, ktoré majú znamienko +.

Energetické triedy

Úspora energií, čiže aj financií, rastie s počtom hviezdičiek. Najvýraznejšiu úsporu nám teda prinášajú triedy A+, A++ a A+++ . V niektorých prípadoch sú tieto triedy označované ako A-25%, A-30% a A-45%. Ukazujú tak, o koľko sú úspornejšie oproti klasickej triede A. Početnosť jednotlivých kategórií sa tiež líši u rôznych druhov spotrebičov. Od januára roku 2013 sa nesmú predávať chladničky, práčky a mrazničky s triedou A a horšie.

Prehľad o zaradení spotrebiča do energetickej triedy nájdeme na energetickom štítku, ktorým musí byť označený každý spotrebič. Štítok nás prehľadne informuje o energetickej hospodárnosti spotrebiča a jeho ročnej spotrebe v kWh. Pomocou tohto údaja možno vypočítať, koľko za rok ušetríme zakúpením úspornejšieho spotrebiča. Všeobecne je u chladničiek a mrazničiek úspora A+++ zhruba o 30 % väčšia ako u A++ a o celých 50 % lepšia ako u A+. Pri práčkach je kategória A+++ v priemere o 22 % úspornejšia ako najnižšia trieda A+.

Zhrnutie

  • energetické triedy značia úspornosť a spotrebu elektrických spotrebičov
  • v dnešnej dobe je povolené využívať triedy A, A+, A++ a A+++
  • triedy sa líšia u kategórií spotrebičov
  • o energetickej triede a spotrebe spotrebiča informujú energetické štítky
  • pravidlá pre užívanie energetických tried určuje EÚ
  • u nás správnosť energetických tried a štítkovanie kontroluje Štátna energetická inšpekcia a Slovenská obchodná inšpekcia
Uvítame vaše pripomienky k obsahu stránky