Trieda spätných emisií prachu

Táto položka, uvedená v novom energetickom štítku pre vysávače, značí celkovú kvalitu filtrácie. Každý vysávač nasáva nečistoty, pomocou filtra ich zachytáva vnútri a následne vypúšťa von prefiltrovaný vzduch. Trieda spätných emisií prachu udáva čistotu tohto vzduchu. Najmä v domácnostiach s alergikom alebo deťmi je veľmi dôležité, aby vzduch vypúšťaný vysávačom neobsahoval nečistoty. Kvalitu vzduchu označujú písmená A až G, pričom A predstavuje najčistejší vzduch.

Trieda spätných emisií prachu je zaznačená v červenom obdĺžniku.

Nový energetický štítok pre vysávače je (podľa smerníc 665/2013 a 666/2013 vydaných Európskou úniou) povinný od 1. 9. 2014. Jednak udáva nové užitočné parametre, ktoré pomôžu zákazníkom ori nákupe, predovšetkým však sprísňuje kritériá pre predaj a prevádzku bežných vysávačov . Od tohto dátumu sa na trhu môžu objaviť len vysávače so vstupným výkonom nižším ako 1600 wattov, s absorpciou minimálne 70 % prachu z kobercov a 95 % prachu z tvrdých podláh.

Uvítame vaše pripomienky k obsahu stránky