Výkon čistenia tvrdých podláh

Táto súčasť nového energetického štítku pre vysávače značí, koľko percent nečistôt je vysávač schopný absorbovať z bežnej tvrdej podlahy. Testovanie prebehlo so štandardizovanou drevenou doskou so štrbinou. Značí sa písmenami A až G, pričom hodnota A znamená najväčšie percento absorbcie, zatiaľ čo hodnota G predstavuje minimálnu povolenú hodnotu absorbcie prachu z tvrdých podláh, teda 95 %.

Výkon čistenia tvrdých podláh je zaznačený v červenom obdĺžniku.

Nový energetický štítok pre vysávače je (podľa smerníc 665/2013 a 666/2013 vydaných Európskou úniou) povinný od 1. 9. 2014. Jednak udáva nové užitočné parametre, ktoré pomôžu zákazníkom ori nákupe, predovšetkým však sprísňuje kritériá pre predaj a prevádzku bežných vysávačov . Od tohto dátumu sa na trhu môžu objaviť len vysávače so vstupným výkonom nižším ako 1600 wattov, s absorpciou minimálne 70 % prachu z kobercov a 95 % prachu z tvrdých podláh.

Uvítame vaše pripomienky k obsahu stránky