Hladina sily zvuku

Táto povinná položka v novom energetickom štítku vysávačov udáva hlučnosť vysávača v jednotkách decibel (dB). Čím je vysávač tichší, tým väčšie pohodlie zaistí celej rodine. Veľmi nízka hlučnosť sa pohybuje okolo 65 decibelov, zatiaľ čo priemerná hlučnosť dosahuje 80 dB.

Hladina sily zvuku je zaznačená v červenom obdĺžniku.

Nový energetický štítok pre vysávače je (podľa smerníc 665/2013 a 666/2013 vydaných Európskou úniou) povinný od 1. 9. 2014. Jednak udáva nové užitočné parametre, ktoré pomôžu zákazníkom pri nákupe, predovšetkým však sprísňuje kritériá pre predaj a prevádzku bežných vysávačov . Od tohto dátumu sa na trhu môžu objaviť len vysávače so vstupným výkonom nižším ako 1600 wattov, s absorpciou minimálne 70 % prachu z kobercov a 95 % prachu z tvrdých podláh.

Uvítame vaše pripomienky k obsahu stránky