Životnosť chladničky závisí od klimatickej triedy

K najčastejším parametrom, ktoré bývajú zohľadňované pri výbere chladničiek, patria rozmery a úžitkový objem chladničky. Klimatická trieda naopak patrí k často prehliadaným vlastnostiam, ktoré však priamo ovplyvňujú životnosť chladničky a spotrebu elektriny domácnosti.

Pozor na výkyvy teplôt

Počasie sa stáva čoraz viac nepredvídateľnejšie a priamo vplýva na stav domácich spotrebičov. Najcitlivejšia na výkyvy teplôt je chladnička, keďže beží bez vypnutia takmer celú dobu jej životnosti. Výkyvy teplôt v miestnosti, kde sa nachádza chladnička, majú priamy dopad na záťaž kompresora, ktorý je nastavený tak, aby udržiaval primeranú teplotu vo vnútri chladničky. Ak kompresor nevie svojím výkonom dostatočne reagovať na veľký výkyv teploty v miestnosti, preťažuje sa, znižuje životnosť chladničky a zvyšuje spotrebu elektriny pre užívateľa. Z tohto dôvodu sú chladničky rozdelené do niekoľkých klimatických tried.

Klimatické triedy chladničiek

Najbežnejšie klimatické triedy chladničiek sú: subtropická (ST) a normálna (N).

Chladnička klimatickej triedy ST je určená pre miestnosti s teplotou +18 až +38 °C, zatiaľ čo chladnička triedy N je vhodná v rozpätí teplôt +16 až +32 °C.

K ďalším triedam, ktoré sú určené pre extrémnejšie rozpätia teplôt patria chladničky s klimatickou triedou supernormal (SN) a tropickou (T). Klimatická trieda SN pokrýva rozsah teplôt +10 až +32 °C a trieda T je vhodná pre teploty od +18 do +43 °C. Chladničky spadajúce pod kategóriu SN a T majú výkonnejší kompresor a preto sú drahšie.

Pri výbere chladničky je však možné naraziť aj na chladničky, ktoré spadajú pod viacero klimatických tried. V tomto prípade výrobca používa kompresor, ktorý nespadá výlučne do jednej kategórie a preto je možné sa stretnúť napríklad s označením klimatickej triedy SN-T. Chladnička s touto klimatickou triedou pokrýva oba teplotné extrémy a očakáva sa, že vydrží v miestnosti s veľmi nízkou, ako aj s veľmi vysokou priemernou teplotou.

Prehľad klimatických tried
Klimatická trieda Rozpätie teplôt v prostredí
ST 18-38 °C
N 16-32 °C
SN 10-32 °C
T 18-43 °C

Vhodná teplota v miestnosti predlžuje životnosť chladničky

Klimatická trieda môže ovplyvniť aj záručnú dobu chladničky. Napríklad v prípade, že je chladnička klimatickej triedy N umiestnená v prostredí, kde je priemerná teplota vyššia ako +32 °C a poškodí sa, môže dôjsť po vyhodnotení reklamácie k neplatnosti záručnej doby a odmietnutiu záručného servisu.

Preto odporúčame pri výbere chladničky, s ohľadom na jej životnosť spotrebu elektrickej energie a záručný servis, dôkladne zvážiť, aká klimatická trieda je pre vybrané prostredie najvhodnejšia.

Líbí se vám tento článek?

Podobné články