Ročná spotreba energie

Hodnota ročnej spotreby energie udáva, koľko kWh (kilowatthodín) za rok je výrobkom spotrebovaných pri bežnej prevádzke. Od tejto hodnoty sa priamo odvíja energetická trieda produktu. Kým nízka spotreba zaradí výrobok do triedy A, veľmi vysoká spotreba mu vyslúži triedu G. Pomocou tejto priemernej hodnoty možno tiež spočítať, koľko vás bude spotrebič ročne stáť.

Ročná spotreba energie je zaznačená v červenom obdĺžniku. Ako príklad uvádzame energetický štítok pre vysávače. Povinnosť značiť u elektroniky ročnú spotrebu ukladajú smernice Európskej únie.

Ročná spotreba energie

Dôležité vedieť

  • udává spotrebu za rok pri bežnej prevádzke
  • zaraďuje výrobky do energetických tried
  • podľa ročnej spotreby možno vypočítať náklady na energiu