Optický zoom

Optický zoom je zmena ohniskovej vzdialenosti objektívu vykonaná na základe posúvania šošoviek vnútri objektívu. Približuje scénu pomocou jednočipových šošoviek. Je to pomer medzi medznými ohniskamiobjektívu. Napríklad objektív s medznými ohniskami 20 mm - 120 mm bude mať 6x optický zoom.

Objektívy typu zoom sa vyznačujú tým, že ich skupiny šošoviek ("optické členy") sa vzájomne pohybujú, približujú a vzďaľujú.Vzájomný pohyb optických členov je spôsobený miniatúrnymi motorčekmi. Vzdialenosť jednotlivých optických členov musí byť v každej fáze presne vymedzená.Kompaktné digitálne fotoaparáty okrem optického zoomu využívajú ajdigitálny zoom.

Optický zoom

Čo je dobré vedieť o optickom zoome

  • Optický zoom je na rozdiel od digitálneho zoomu úplne nestratový jav. Priblížený obraz má rovnaké rozlíšenie ako nepriblížený.
  • Hodnota optického zoomu (2x, 4x alebo napríklad 36x) nie je pre praktické fotografovanie podstatná. Na čom skutočne záleží, je rozsah ohniskových vzdialeností objektívu. Objektív s 16x zoomom, ktorý ponúka ohniskovú vzdialenosť 10 - 160 mm, prakticky približuje menej ako objektív s 10x zoomom, ktorý pracuje s ohniskom 20 - 200 mm. Na druhej strane, prvý objektív umožňuje zhotovovať širokouhlé zábery lepšie, pretože má nižšie minimálne ohnisko.
  • Objektívy s premenlivým ohniskom (optickým zoomom) majú kresbu vždy o niečo horšiu než objektívy s pevným ohniskom. Pre maximálnu kvalitu obrazu je vždy vhodné zvoliť špecializovaný objektív.
  • Pojem "zoom" je pôvodne citoslovce, ktoré označuje zvuk motorčeka objektívu pri zmene ohniskovej vzdialenosti. Avšak objektívy predovšetkým pre digitálne zrkadlovky ponúkajú tiež plne manuálne zoomovanie pomocou otočného kolieska.

Naša ponuka objektívov>> Naša ponuka fotoaparátov >>