HDCP

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) je bezpečnostná technológia vyvinutá spoločnosťou Intel. Slúži na ochranu verejne distribuovaného digitálneho obsahu pred neoprávneným nahrávaním. V procese distribúcie digitálneho obsahu funguje ako strážny pes, ktorý stráži cestu signálu z prijímača do zobrazovacieho zariadenia (televízoru, monitoru, projektoru). Následne potom zabraňuje každému pokusu o neoprávnené zaznamenanie televízneho seriálu, relácie či iného audiovizuálneho obsahu.

Táto ochrana je v súčasnosti využívaná predovšetkým pre rozhranie HDMI.

Na čo slúži HDCP

  • na rozpoznávanie, či zariadenie prijíma obraz a zvuk vo vysokej kvalite
  • na šifrovanie dátového signálu
  • na odoberanie overovacieho povolenia pre jednotlivé zariadenia
  • na všeobecné potláčanie počítačového pirátstva