Clona

Clona je jeden z troch základných parametrov pre fotografickú expozíciu. Spoločne s rýchlosťou uzávierky (expozičným časom) a hodnotou citlivosti ISO, je nevyhnutná pre správne zhotovenú fotografickú snímku. Každý objektív má v sebe zabudovanú clonu pozostávajúcu z niekoľkých lamiel. Tie sa buď rozťahujú, alebo sťahujú, čím menia veľkosť otvoru, ktorým do objektívu preniká svetlo.

Clona je označená písmenom F a vyhodnotená číslom (napr. f/8 alebo f/3,5). Čím menšie je clonové číslo, tým je clona viac otvorená a tým viac svetla môže počas expozície preniknúť na senzor. V praxi to fotografovi umožní regulovať rýchlosť uzávierky a predovšetkým hĺbku ostrosti. Čím vyššiu nastavíme clonu, tým viac rozšírime pole hĺbky ostrosti.

Minimálna clona pri objektíve sa často nazýva svetelnosť objektívu a značí, pre ktoré typy fotografie je objektív vhodný.

Dnes môžu už všetky digitálne fotoaparáty clonu regulovať elektronicky, a to v plne automatickom režime. Pri pokročilejších fotoaparátoch stále zostáva možnosť kontrolovať clonu manuálne.

Clona

Príklady

  • Cestovateľ chce zachytiť západ slnka nad morom, ale jeho fotografie sú vďaka slnku príliš svetlé. Zistí, že má nastavenú clonu na hodnotu f/2,8 - teda veľmi malú. Prenastaví ju teda na číslo f/16, čím výrazne zmenší otvor pre svetlo. Objektív tentoraz vykreslí scénu správne.
  • Mamička sa snaží vyfotografovať svoje dieťa, ktoré šantí v záhrade. Jej snímky sú však príliš tmavé. Nastaví preto clonu na menšie clonové číslo. Do objektívu teraz preniká viac svetla a fotografia je správne exponovaná.
  • Biológ chce zachytiť sediaceho motýľa, ale na fotografiách je ostrá iba hlava s tykadlami. Fotograf teda zvýši clonové číslo, čím zväčší hĺbku ostrosti. Teraz sa do hĺbky ostrosti vojde celý motýľ. Biológ však ešte musí predĺžiť expozičný čas alebo použiť blesk, inak by fotografia bola príliš tmavá.
  • Svadobný fotograf zachytáva manželský pár v parku. Nepáči sa mu však, že za párom sa ostro rysujú vetvy stromu. Nastaví preto clonu na čo najnižšie číslo, čím zmenší hĺbku ostrosti. Teraz je za novomanželmi krásne rozmazané pozadie. Fotograf skráti expozičný čas, aby fotografia nebola príliš svetlá.

Praktické používanie clony

  • Malá clona (f/1,4 až f/3,5) je vhodná na fotografovanie portrétu, domácich maznáčikov alebo zátišia. Pre tieto okamžiky je dôležitá čo najmenšia hĺbka ostrosti, aby ostrý objekt dobre vynikol na neostrom pozadí. Malé clony využívame tiež pri nočnom fotografovaní, keď potrebujeme čo najviac svetla.
  • Stredná clona (f/4 až f/9) predstavuje ideálne nastavenie pre fotografovanie krajiny, športu i reportážnych záberov. Väčšina objektívov kreslí najlepšie práve pri týchto clonách.
  • Veľká clona (f/10 až f/25) je správne nastavenie pre snímky zhotovované v protisvetle (z dôvodu prebytku svetla) alebo pri makrofotografii (z dôvodu zvýšenia hĺbky ostrosti).
  • Extrémna clona (f/27 až f/50) je v praxi využívaná len pri makrofotografii. Pri extrémnom zväčšení makroobjektívov je hĺbka ostrosti v rádoch desatín milimetrov, preto je nutné veľké zaclonenie. Tieto clony už vyžadujú použitie silného blesku alebo veľmi dlhého expozičného času.