Riešenie problémov so sporákom

Máte doma nový sporák a myslíte si, že je všetkým starostiam koniec. Nie je to tak úplne pravda. Každému spotrebiču sa musíte pravidelne venovať a vykonávať aspoň základnú údržbu, aby fungoval presne tak, ako má. V tomto článku nájdete tipy na otázky, ktoré môžu v priebehu prevádzky nového sporáka nastať.

koupí sporáku to nekončí.Tipy pre bezpečné a dlhodobé použitie

Aby ste predišli možným neskorším problémom ešte pred prvým použitím, pozorne si prečítajte návod na použitie. V návodoch sú totiž uvedené všetky údaje pre bezpečné a kvalitné použitie spotrebiča. Pozorným preštudovaním návodu si môžete ušetriť sklamanie a zlosť. Pri plynových sporákoch najviac pozornosti venujte údržbe plynovej inštalácie:

• pravidelne meňte tesnenie na spoji regulátora a PB fľaše,

• prinajmenšom raz za dva roky vymeňte hadicu medzi PB fľašou a sporákom,

• občas preverte kvalitu spoja rúrky na reguláciu a na vstupe do sporáku,

• ak ucítite charakteristický zápach, ktorý sa objavuje pri nekontrolovanom úniku plynu, ihneď uzavrite plynovú fľašu resp. uzatvárací ventil u zemného plynu a zavolajte servis. V takomto prípade priestor dobre vyvetrajte a nepoužívajte otvorený oheň ani nezapínajte resp. nevypínajte elektrické spotrebiče.

Pre normálnu funkciu rúry odporúčame:

  • pre pečenie v rúre vždy používajte zodpovedajúce plechy,
  • pri pečení dodržujte návody výrobcu s odporúčanými teplotami pre rôzne druhy pečenia,
  • nikdy neobkladajte vnútornú časť rúry kovovou fóliou,
  • plechy ani nádoby, v ktorých pripravujete jedlo v rúre, nesmiete v priebehu pečenia nikdy pokladať na dno rúry, pretože sa tým ničí smaltovaný povrch rúry,
  • rúru pred pečením potravín s vysokým obsahom vlhkosti vždy predhrejte na určenú teplotu. Týmto zabránite kondenzácii pary na vnútornej strane rúry a zatekaniu do priehradky pod rúrou,
  • na varenie používajte nádoby rovnakej veľkosti, ako je vyznačená variaca zóna. Nádoba musí mať rovné dno bez akýchkoľvek hrboľov (vrátane nápisov a znakov), ktoré by mohli spôsobiť poškodenie (škrabance),
  • pri varení dbajte, aby sa na varnú zónu nerozsypal cukor alebo soľ resp. podobné zlúčeniny. V prípade, že sa to napriek tomu stane, povrch ihneď utrite suchou utierkou,
  • zo sklokeramického povrchu môžete pomocou na to určených čistiacich prostriedkov (Ceram, Sidol) odstrániť aj tie najväčšie škvrny (napr. potravinové škvrny, ktoré sa pripečú okolo nádoby). Na čistenie nikdy nepoužívajte hrubé čistiace prostriedky, lúhy ani drôtenku, inak by sa sklokeramický povrch poškodil,
  • čistiace prostriedky nikdy nenanášajte na horúci povrch,
  • sklokeramickú dosku nepoužívajte ako odkladaciu plochu,

základné prispôsobenie dotykových senzorov na okolie: Po každom pripojení do siete automaticky prebehne základné prispôsobenie tak, aby bola zaistená optimálna funkcia senzorov. Na všetkých ukazovateľoch sa objaví "-". Po úspešne vykonanom prispôsobení sa ozve zvukový signál, všetky ukazovatele zhasnú a varná doska je pripravená na použitie. V priebehu prispôsobenia nesmie byť na senzoroch umiestnený žiadny predmet. V opačnom prípade bude prispôsobenie prerušené, kým tieto predmety neodstránite. Dovtedy svoju sklokeramickú dosku nebudete môcť používať.

Pri použití nádob z ohňovzdorného skla alebo porcelánu dodržujte návod výrobcu nádoby. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu varnej zóny.

Pravidelne udržujte spotrebič v súlade s návodom a s čistiacimi prostriedkami, ktoré odporúča výrobca.

Moja predajňa

${favoriteStore.title}

${favoriteStore.address}

${favoriteStore.psc} ${favoriteStore.city}

Telefón: ${favoriteStore.phone}

E-mail: ${favoriteStore.email}

obľúbená predajňa (zmeniť)

tovar na predajni