Ako funguje laserová tlačiareň?

V článku Ako vybrať tlačiareň sme hovorili o vhodných tlačiarňach do vašej domácnosti. Zaoberali sme sa predovšetkým výberom medzi laserovou a atramentovou tlačiarňou. Je teda čas nahliadnuť priamo do útrob laserovej tlačiarne a zistiť, ako vlastne funguje.

Počiatky tlače pomocou lasera siahajú až do roku 1938. V tej dobe bol objavený proces zvaný elektrografia, ktorý bol neskôr premenovaný na xerografiu. Ako názov tohto procesu napovedá, bol vyvíjaný v laboratóriách firmy Xerox v USA. Xerografia je tzv. suchý zápis a laserová tlačiareň z neho vychádza. Používa elektrostatickú energiu na prenos suchého prášku (toneru) na list papiera. Prvý model určený do domácností predstavila v roku 1984 spoločnosť Hewlett-Packard.

Ako toto zariadenie vlastne tlačí? Poďme sa na to pozrieť.

Prvá fáza: Príprava

Akonáhle do tlačiarne pošleme informácie z počítača, tlačiareň si celú stránku vytvorí najskôr vo svojej pamäti. Laserová tlačiareň narozdiel od atramentovej používa svoju vlastnú pamäť. Využíva ju predovšetkým ako zásobník pre dáta určené na tlač, pracovný priestor pre spracovanie informácií o obraze a ako pamäť pre zdobené písmená. Tieto dáta následne spracuje procesor tlačiarne. Podľa kódu, v ktorom dáta do tlačiarne doputujú, určí veľkosť stránky, okraje, riadkovanie a vykoná ďalšie príkazy ako zarovnanie textu a pod. Procesor sa takisto stará o formátovanie, teda rozmiestnenie jednotlivých znakov a obrázkov na stránke.

Tlačiareň si zo všetkých príkazov procesora vytvorí obraz rozmiestnenia jednotlivých bodov na celej stránke a umiestni ho do obrazového zásobníka. Rýchlosť celého procesu závisí od veľkosti vlastnej pamäte laserovej tlačiarne.

Druhá fáza: Tlač

Vo vnútri tlačiarne sa ukrýva elektrický vodivý valec pokrytý polovodivou vrstvou zo selénu. Selén sa v tme chová ako izolant. Po osvetlení sa stane vodivým. Táto vrstva sa pred tlačou nabije kladným elektrickým nábojom.

Obrazová jednotka spracováva obraz tlačenej predlohy. Podľa nej potom riadi smerovanie laserového lúča tým, že otáča pohyblivým zrkadielkom. Laserový lúč tak na povrchu valca vykreslí tlačený obraz. Osvetlené oblasti sa stanú vodivými a je z nich odvedený elektrický náboj.

Nanesenie toneru na papier

O rozloženie tonerov na selénový valec sa stará valec s magnetickým povrchom. Nazýva sa vývojka. Magnetický povrch vývojky zaisťuje, že sa prachové čiastočky tonerov prichytia iba k vysvieteným miestam selenového valca. Tak sa na jeho povrchu vytvorí tlačený obraz z jemného prášku. Až teraz do celého priestoru vstupuje papier. Na jeho povrch je kontaktne prenesený obraz dokumentu. Nasleduje vybitie fotocitlivého valca a celý proces sa opakuje, až kým sa na papier neprenesie kompletný obraz. Toner sa na papieri v práškovej podobe dlho neudrží. Aby došlo k jeho trvalému prichyteniu, musí sa toner na papier nažehliť. To robí dvojica valcov (prítlačný a zažehľovací s teplotou okolo 200 °C). Prachové zrnká sa vo vysokej teplote roztavia a permanentne priľnú k papierovým vláknam. Zjednodušene povedané: laserový lúč vykreslí na valci požadovaný obrázok a na tieto vysvietené miesta sa prichytí farebný prášok. Odtiaľ sa jednoducho odtlačí na papier.

Farebná a laserová tlač

Farebná tlač na laserových tlačiarňach

Farebná tlač sa pri laserových tlačiarniach zakladá na princípe subtraktívneho miešania farieb. Ide o spôsob, pri ktorom sa s každou ďalšou pridanou farbou uberá časť svetla. Pri farebných tlačiarňach ide o farebný rozklad - dochádza k rozloženiu na jednotlivé zložky. Miniatúrne prachové častice rôznych farieb sú na papier nanesené veľmi blízko seba. Výsledná farba je odvodená od spôsobu prekladania a počtu odtieňov. Na farebnú tlač musí mať zariadenie štyri tlačové jednotky (CMYK).

Ide o základné farby Cyan (azúrová), Magenta (fialová), Yellow (žltá) a doplnkovú zložku tvorí Black (čierna). Toner je tvorený jemnými zrnkami farby a obsahuje štyri farebné náplne CMYK. Skrátka, na valec sa vysvieti obraz zvlášť pre každú farebnú vrstvu. Vzájomné usporiadanie tlačových jednotiek sa líši podľa typu farebných laserových tlačiarní.

LED tlačiarne sú blízke príbuzné

Laserové tlačiarne využívajú na rozprestretie laserového lúča po selénovom valci otočné zrkadlo, šošovku a ďalšie pohyblivé veci. Namiesto nich sa pri LED tlačiarňach používajú LED diódy. Tie sú rozmiestnené po celej šírke riadku a umožňujú tak priamy prechod papiera tlačiarňou a rýchlejšiu tvorbu výstupu. Inak je princíp tlače veľmi podobný laserovým tlačiarňam.

Líbí se vám tento článek?

Podobné články