Regresívna záruka

Regresívna záruka až 10 rokov na jadro matraca.

Na matrac je možné využiť predĺženej záruky registráciou prostredníctvom formulára alebo on-line na stránkach výrobcu. Registrácia musí byť vykonaná 10 dní od obdržania tovaru. Pri platnej registrácii poskytuje výrobca regresívne záruku 10 rokov na jadro matraca.

Od 0 - 5 rokov má zákazník právo na plnú úhradu. Od 5 - 10 rokov bude úhrada krátená o 20% každý rok.