Quantum dot

Quantum dots jsou nanokrystaly vyrobené z polovodičových materiálů. Jejich tloušťka je 2—10 nanometru. To je pouhá desetitisícina tloušťky lidského vlasu. Právě jejich extrémně malé rozměry zajišťují unikátní fyzikální vlastnosti. Skvěle absorbují světlo, které následně dokážou přesně vyzařovat. Ideální pro použití v displejích.

Každý krystal quantum dot vyzařuje barvu na základě svých rozměrů. Například krystal o velikosti 2 nm vyzařuje modré světlo, zatímco krystal velký 6~7 nm vyzařuje červenou. Výhodou je vysoká stabilita vyzařovaného světla. Barvy jednotlivých krystalů se mezi sebou nemísí, a proto displeje a obrazovky s quantum dot dokáží reprodukovat přesné barvy v plném objemu.

Další výhodou quantum dot technologie je výkon. Zatímco standardní obrazovky jsou schopné jasu kolem 400 nitů, krystaly quantum dot se dostanou až na 1000 nitů. Přesto neroste jejich spotřeba elektřiny. Protože jsou panely quantum dot vyrobeny z anorganických materiálů, jsou odolné vůči oxidaci.