Qi

Qi je technológia, ktorú vyvinulo Wireless Power Consortium (celosvetové združenie firiem - od 2008, ktoré sa špecializujú na bezdrôtové napájanie). Umožňuje prenos elektrického napätia medzi elektronikou na vzdialenosť do 4 cm. Ku 14. júlu 2016 existuje asi 140 zariadení, ktoré podporujú bezdrôtové nabíjanie.

Qi funguje na princípe magnetickej indukcie. Dve cievky - jedna v nabíjačke (vysielači), druhá v telefóne / tabletu (prijímači) - pri priblížení oboch cievok vzniká magnetické pole, ktoré indukuje prúd. Ten sa vo výsledku prenáša z vysielača (nabíjačky) do prijímača (telefónu / tabletu), ktorému dobíja batériu. Takýto prenos energie je možný len vďaka veľmi malej vzdialenosti medzi prístrojmi a správnym tienením, aby sa indukované magnetické pole šírilo len požadovaným smerom.