Poistenie mobilného telefónu

Poistenie mobilného telefónu si môžete zjednať na 12 alebo 24 mesiacov za cenu od 5,40 €. V prípade potreby Vám uhradíme škodu alebo dodáme nový výrobok. Okrem toho máte po celú záručnú dobu istotu, že nebudete mať ďalšie veľké výdaje.

Aké sú výhody poistenia mobilného telefónu?

 • blesková oprava za zlomok ceny
 • máte istú opravu alebo výmenu tovaru
 • servisy nájdete po celej SR
 • poistenie môže získať nielen fyzická, ale aj právnická osoba

Poistenie vo variante STANDARD nebo TOP?

Poistenie mobilného telefónu ponúkame v dvoch variantách, na výrobky v hodnote od 45 do 1399 €.

STANDARD

TOP

Náhodné poškodenie

 • Výrobok Vám spadne omylom na zem.
 • Do elektronických častí sa dostane kvapalina.
 • Príde k mechanickému poškodeniu počas prepravy k zákazníkovi.
 • Vniknutie cudzích predmetov

Náhodné poškodenie

 • Výrobok Vám spadne omylom na zem.
 • Do elektronických častí sa dostane kvapalina
 • Príde k mechanickému poškodeniu počas prepravy k zákazníkovi.
 • Vniknutie cudzích predmetov

Naviac -poškodenie displeja a dotykovej vrstvy

Odcudzenie

Strata tovaru kvôli krádeži alebo vlámaniu

Odcudzenie

Strata tovaru kvôli krádeži alebo vlámaniu

Zneužitie

Poisťovňa pokryje náklady, ktoré vám vzniknú po odcudzení. Jedná sa o hovory, stiahnuté dáta, náklady na blokáciu SIM karty, a to až do výšky 130 €

Zneužitie

Poisťovňa pokryje náklady, ktoré vám vzniknú po odcudzení. Jedná sa o hovory, stiahnuté dáta, náklady na blokáciu SIM karty, a to až do výšky 130 €

Dĺžka poistenia

Poistenie môžete zjednať na 12 mesiacov

Dĺžka poistenia

Poistenie môžete zjednať na 12 mesiacov alebo 24 mesiacov

Poistenie proti odcudzeniu možno zjednať vždy len na 12 mesiacov

Nezabudnite, že poistenie náhodného poškodenia, odcudzenia a zneužitia rozširuje zákonnú lehotu.

Ako to funguje?

Všetko je veľmi jednoduché:

 • poistenie mobilného telefónu môžete zakúpiť pri osobnom vyzdvihnutí na ktorejkoľvek predajni OKAY
 • pokiaľ príde k poruche výrobku, nahlásite poistnú udalosť na webstránke www.hlasenieskod.sk
 • pri poruche výrobku môžete využiť zákaznícku linku 252 450 039, kde vám poradia najbližší špecializovaný servis alebo čo robiť v prípade odcudzenia
 • pri krádeži predložíte pokladničný doklad alebo faktúru k poisteniu tovaru a policajnú správu
 • platíte spoluúčasť iba 10 %
 • poistné plnenie až do časovej ceny výrobku*

* Výšku limitu poistného plnenia určí poistiteľ na základe nasledujúcej amortizačnej schémy, kde sa prihliada k časovej hodnote poistenej veci. V prvom intervale 60 dní od nákupu bude amortizácia 28 % ceny tovaru, v druhom intervale bude navýšená o 3,5 %, v každom ďalšom intervale 60 dní bude amortizácia navýšená o 2 %.

 

Viac informácií nájdete v kompletných podmienkach poistenia mobilného telefónu Standard a kompletných podmienkach poistenia mobilného telefónu TOP.Kompletné podmienky Poistenie mobilného telefónu Standard pre právnické osoby tuKompletné podmienky Poistenie mobilného telefónu TOP pre právnické osoby tuPoistenie mobilného telefónu Vám ponúkame v spolupráci so spoločnosťouAWP P&C Česká republika – odštepný závod zahraničnej  právnickej osoby, ktorá je súčasťou medzinárodnej finančnej skupiny Allianz SE.