Phishing

Phishing je podvodný proces na webe, pri ktorom sa páchateľ snaží od užívateľa získať citlivé dáta. Tými sú napríklad login a heslo do internetového bankovníctva, emailu a podobne. Phishing funguje tak, že sa užívateľovi webe zobrazí veľmi podobná stránka tej, ktorú využíva pre svoje bežné operácie (napr. Prihlasovacia stránka do internetového bankovníctva). V skutočnosti sa ale jedná o podvodnú stránku, ktorá má za úlohu získať od užívateľa prihlasovacie údaje.