Kontrastný pomer (typický)

Typický kontrastný pomer (alebo tiež štandardný kontrast) vyjadruje rozdiel medzi najsvetlejším a najtmavším miestom na obrazovke, pričom oba odtiene môžu byť zobrazené v rovnaký okamih. Týmto sa typický kontrast líši od dynamického kontrastu, ktorý je premenný a pracuje úplne inak. Štandardný kontrast je továrne meraný pomocou zobrazenej šachovnice s bielymi a čiernymi políčkami. Výsledná hodnota vyjadruje, koľkokrát je zobrazená biela žiarivejšie než zobrazená čierna. Tento parameter platí neustále a vyjadruje hlavné zobrazovacie schopnosti displeja alebo projektora.

Kontrastný pomer

Televízory a monitory s vyšším kontrastom budú zobrazovať viac odtieňov a živšie farby než modely s nízkym kontrastom. Bežný kontrast LED displejov sa pohybuje okolo 600:1. Displeje s týmto kontrastom budú už podávať slušný obraz. V ponuke monitorov však môžeme naraziť aj na vysoko kvalitné modely s typickým kontrastom až 3000:1 a viac.