GPS

Vojenský globálny satelitný polohový systém prevádzkovaný Ministerstvom obrany Spojených štátov amerických, s ktorého pomocou je možné určiť geografickú polohu prijímača nachádzajúceho sa kdekoľvek na Zemi alebo nad Zemou s presnosťou jednotiek metrov a tiež čas s presnosťou na jednotky nanosekúnd.