Elektronický kompas

Podstata elektronického kompasu spočíva v malom zmagnetizovanom pliešku, ktorý sa odborne nazýva magnetorezistivný senzor. Využíva sa spolu s GPS navigáciu pri určovaní smeru pomocou mobilného telefónu alebo tabletu. Vývojári aplikácií používajú elektronický kompas ako pomôcku do akčných hier alebo k vytvoreniu tzv. rozšírenej reality

Elektronický kompas je zložený zo zmesi železa a niklu v pomere 19:81. Vonkajšie magnetické pole pôsobí na pliešok a znižuje jeho odpor. Sám o sebe nie je senzor schopný zistiť stranu, z ktorej magnetické pole pôsobí, preto je pokrytý hliníkovými páskami. Aby kompas dokázal presne určiť, kde je sever, využívajú sa dva mostíky v tzv. mostíkovom zapojení.

Výrobcovia elektronických kompasov počítajú tiež s tým, že zariadenie môže prísť do kontaktu so silným magnetom alebo rôznymi teplotnými zmenami a chráni kompas pred premagnetizovaním.

Zhrnutie

  • využitie v mobilných zariadeniach
  • určovanie smeru
  • pomôcka pri akčných hrách