Elektronická stabilizácia obrazu

Mechanizmus používa snímač väčšej plochy, než koľko je potreba pre záznam. Plochu čítania obrazu možno políčko po políčku posúvať po jeho ploche a redukovať tak do istej miery trasenie obrazu.