Dynamický kontrast

Dynamický kontrast je číselná hodnota vždy uvádzaná v parametroch televízorov a monitorov. Vyjadruje pomer medzi najsvetlejším a najtmavším možným odtieňom na obrazovke. Tieto extrémy však nikdy nie sú zobrazené súčasne. Zatiaľ čo štandardný kontrast displeja sa môže pohybovať v rozmedzí od 250:1 až po 3000:1, dynamický kontrast často presahuje hodnoty niekoľkých miliónov ku jednej. Dynamický kontrast teda nemá nič spoločné s typickým kontrastným pomerom displeja.

Ako funguje dynamický kontrast

Pri aktivácii dynamického kontrastu televízor či monitor vyhodnotí, či je zobrazená scéna skôr svetlá alebo tmavá. Následne prevládajúce odtiene posunie k najbližšej hranici dynamickej škály. Tmavá scéna sa stane tmavšia, zatiaľ čo svetlá scéna bude žiarivejšia. Dochádza tak k výraznému zvýšeniu kontrastu, čo má za následok krajší obraz a pestrejšie farby.
Mnoho výrobcov zobrazovacej techniky dynamický kontrast s obľubou zdôrazňuje. Po stránke kvality a pestrosti obrazu teda dynamický kontrast môže výrazne pomôcť. Je však dobrý sluha, ale zlý pán. Pri nerozumnom nastavení môže obraz strácať správnu kresbu v tmavých či svetlých miestach. Odporúčame preto nenastavovať dynamický kontrast príliš vysoko.