DivX

DivX je populárny video kodek a multimediálny kontajner, rovnako tak ako označenie niekoľkých ďalších produktov spoločnosti DivX LLC.

Multimediálny kontajner

Multimediálny kontajner DivX podporujú moderné Blu-ray, DVD i prenosné DVD prehrávače. Je dôležité nezamieňať DivX kontajner (koncovka .divx) s formátom videa, obálka totiž môže obsahovať rôzne kompresné formáty ako zvuku, tak aj videa. Takisto ide o rozšírenie kontajnera AVI, s ktorým je spätne kompatibilný, to znamená, že zariadenia, ktoré nepodporujú DivX, ale AVI áno, by mali prehrať aspoň základnú video stopu. Ako štandardný kompresný formát pre DivX sa používa MPEG-4 ASP pre video a MP3 pre audio.

DivX kontajner podporuje interaktívne menu, viacero titulkov, audio aj video stôp, napríklad bonusové scény atď., ďalej potom listovanie v kapitolách a metadáta. Pri AV prehrávačoch sa často stretneme s tvrdením, že podporujú či prehrávajú DivX, v skutočnosti to však znamená, že s vysokou pravdepodobnosťou podporujú AVI, MP3 a kódovanie MPEG-4 ASP, ACC alebo H.264.

Kodek

Kodek DivX je program, ktorý dokáže na výpočtovom zariadení, ako sú stolné počítače či notebooky, skomprimovať dlhé segmenty videí do menších veľkostí so zachovaním relatívne vysokej vizuálnej kvality, preto sa využíva na tzv. ripovanie - sťahovanie multimediálneho obsahu diskov (CD, DVD) na hard disk sprevádzané formátovou konverziou súborov, často do podoby, ktorá je ľahko šíriteľná a to aj cez siete. Existujú tri základné kompresné formáty: originálne MPEG-4 Part 2, H.264/MPEG-4 AVC a HEVC Ultra HD. S verziou 7 prišla aj kompatibilita s kontajnerom Matroška, ktorý je vhodný pre skomprimované filmy vo vysokom rozlíšení.

Medzi ďalšie produkty spoločnosti DivX LLC patria napríklad DivX Player alebo DivX web player.

Výhody podpory kódovania v DivX

  • DivX multimediálny kontajner podporuje viacero audio, video aj titulkových stôp
  • podporujú ho moderné video prehrávače
  • kodek komprimuje i filmy vo vysokom rozlíšení so zachovaním vizuálnej kvality

Multimediálne centrá podporujúce DivX