Digitálny zoom

Digitálny zoom je funkcia využívaná na elektronické (softvérové) priblíženie obrazu pomocou tzv. interpolácie.To znamená, že obraz oreže a vytvorí nové pixely podľa pôvodných pixelov v najbližšom okolí. Táto funkcia je využívaná v prípade, že zamýšľaný snímaný objekt je veľmi ďaleko a pre jeho priblíženie nedostačuje optická sústava objektívu.

Vždy je to metóda stratová. Napríklad obraz priblížený digitálnym zoomom 2x a zachytený 8 megapixelovým snímačom, má skutočné rozlíšenie už len 2 megapixely. Procesor potom automaticky dopočíta pixely opäť do pôvodných 8 Mpix. V praxi funguje digitálny zoom rovnako, ako keby sme v počítači urobili z fotografie orez a potom ho zväčšili na rozmery pôvodnej snímky. Časť detailov sa týmto procesom stratí.

Výhody digitálneho zoomu

  • je bežne dostupný v kompaktných digitálnych fotoaparátoch
  • umožňuje dosiahnuť obrovské priblíženie
  • je neustále zdokonalovaný

Nevýhody digitálneho zoomu

  • pri použití je časť kvality obrazu stratená
  • nikdy sa nevyrovná optickému zoomu

Ponuka našich digitálnych fotoaparátov>> Ponuka našich digitálnych kamier>>