Common Interface

Common Interface (skrátene tiež CI) je rozhranie, ktoré je často zabudované v televízoroch či set-top boxoch. Rozšírenie Plus (CI+) je oproti pôvodnému štandardu doplnené o schopnosť využívať digitálne vysielanie. Common Interface funguje ako univerzálna zdierka, do ktorej možno vložiť mnohé vylepšenia pre televíziu alebo set-top boxy.

Najčastejšie využívaný modul pre slot CI (respektíve CI+) je dekodér pre satelitnú kartu. Toto rozhranie teda nájdeme v televízoroch s integrovaným satelitným TV tunerom DVB-S alebo DVB-S2. Pomocou dekodéra a satelitnej karty možno prijímať šifrovaný satelitný signál priamo v televízore bez samostatného satelitného prijímača. V Slovenskej republike je táto služba pre slot CI+ využívaná spoločnosťou Skylink.

Na čo slúži rozhranie CI

  • na rozšírenie funkcií televízorov a set-top boxov
  • predovšetkým k vloženiu dekodéra so satelitnou kartou

Televízor s rozhraním CI >>