A-GPS

A-GPSsa objavuje pri GPS prijímačoch v mobilných telefónoch. Táto funkcia nájde svoje využitie pri štarte navigovania, pretože pomocou GPRS stiahne údaje z asistenčného centra. Informácie sa tak do navigačného modulu dostanú skôr, než stihne doraziť signál z družice. Pri zapnutí A-GPS sa prenášajú dáta (v rádoch kilobajtov), ktoré si môže operátor naúčtovať. V prípade, že nemáte neobmedzenú dátovú tarifu a nechcete prenášať dáta, funkciu A-GPS možno vypnúť a využívať GPS navigáciu so studeným štartom.

Na čo slúži funkcia A-GPS

  • zrýchľuje klasické GPS
  • stiahnutie polohy telefónu cez GPRS sieť, ktorá má široké pokrytie
  • rýchlejší štart navigovania - nečakáte na zachytenie GPS signálu
  • lepšia funkčnosť A-GPS než bežné navigácie v mestách