3D technológia

3D technológia v televízoroch a monitoroch umožňuje spracovávať a verne sprostredkovávať trojrozmerný obraz. Vďaka 3D televízorom a 3D monitorom môžete prehrávať videá, ktoré boli primárne natočené niekoľkými kamerami a spracované do tretieho rozmeru. Zážitok z 3D filmov a 3D hier je vďaka vykresleniu priestoru podstatne väčší. 3D televízory sa pýšia tiež možnosťou konverzie 2D obrazu do 3D, vďaka ktorej prevedú do tretieho rozmeru aj bežný obraz. 3D technológia funguje na stereoskopickom princípe.
3D technológie

Rozlišujeme dva typy 3D technológií:

  • Aktívna 3D technológia pracuje na princípe rýchleho striedania obrazov pre ľavé a pravé oko. Vyžaduje aktívne 3D okuliare, ktoré potrebujú vlastné batérie. Výhodou tejto technológie je verné a ostré zobrazenie 3D obrazu.
  • Pasívna 3D technológia je založená na princípe súbežného zobrazovania oboch kanálov, pričom párne riadky pixelov sú určené pre jedno oko a nepárne riadky pre druhé oko. S touto technológiou sú späté ľahké polarizačné 3D okuliare, ktoré vďaka rafinovanému lomu svetla spoja obraz dohromady a vyvolajú verný 3D efekt. Z tejto technológie vyplývajú výhody ako absencia blikania alebo mimoriadne pohodlné 3D okuliare.