14-dňová Garancia vrátenia tovaru

Možnosť vrátenia tovaru

Nespĺňa zakúpený výrobok všetky funkcie, ktoré ste očakávali? Zvolili ste nevhodný darček? Máme riešenie! Jednoducho ho môžete vymeniť alebo dokonca vrátiť. A svoje peniaze dostanete späť.

Jednou z našich výhod oproti konkurencii je 14 dňová lehota na vyskúšanie zakúpeného tovaru. V priebehu tejto doby sa môžete uistiť, že ste si vybrali správne. Pri predkladaní tovaru za účelom uplatnenia garancie vrátenia tovaru do 14 dní musia byť splnené nasledovné podmienky zo strany kupujúceho:

  • tovar je v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom (originálny obal tvoria polystyrén, fólia a krabica),
  • tovar nesmie javiť známky používania (výnimku tvorí tovar, ktorý nemožno vyskúšať spôsobom, pri ktorom by sa na ňom neprejavili známky používania: fritézy, kávovary apod., na preskúšanie potrebuje použitie materiálu a ktorý na ňom zanechá známky používania),
  • je predložený nepotvrdený záručný list,
  • je predložený originál dokladu o zaplatení,
  • tovar spĺňa všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (mechanicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.),
  • garancia vrátenia tovaru je podmienená súhlasom zákazníka s úhradou prípadných nákladov za diagnostiku, ale len v tom prípade, ak sa preukáže, že zavinil nefunkčnosť či poškodenie vráteného tovaru.

Uvítame vaše pripomienky k obsahu stránky