Splátkový predaj

K nákupu už peniaze nepotrebujete. U nás môžete jednoducho nakupovať na splátky.

Aké sú výhody Splátkového predaja?

 • tovar si môžete odniesť bez koruny vo vrecku
 • schválenie úveru prebehne za pár minút online
 • všetko zariadite z pohodlia domova
 • sami si určíte výšku a dĺžku splácania
 • súčasťou úveru je Poistenie schopnosti splácať

Ako to funguje?

Splátky si môžete zjednať buď na predajni, alebo online.

Splátky online

(Cetelem)

Doručenie na vašu adresu

Splátky na predajni

(Cetelem, Cofidis, Quatro, Home Credit)

Vyzdvihnutie na predajni

Skontrolujte si, či spĺňate podmienky na získanie úveru online

Skontrolujte si, či spĺňate podmienky pre získanie úveru na predajni

Pri výbere spôsobu platby zvoľte

„Splátky online“

Pri výbere spôsobu platby zvoľte

„Splátky na predajni“

Vyberte typ úveru, vyplňte potrebné údaje a počkajte na schválenie úveru

Na predajni pri vyzdvihnutí tovaru s Vami naši zamestnanci spíšu žiadosť o úver

Po schválení úveru dostanete e-mail a SMS správu

Potom, čo bude žiadosť úspešne schválená, predložíte občiansky preukaz a druhý doklad, viď potrebné doklady

Vytlačte zmluvy a priložte k nim kópie potrebných dokladov

Všetko si pozorne skontrolujte a podpíšte

Všetko zašlite na adresu:

Oddelenie služieb

OKAY Slovakia, spol. s r.o.

Černyševského 1287/10

Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01

Pokiaľ je Vami vybraný tovar skladom, bežne expedujeme do 10 dní od zaslania dokumentácie

V prípade, že si želáte proces schválenia urýchliť (expedícia do 3 pracovných dní), ponúkame Vám možnosť odoslať dokumentáciu na adresu:

Oddělení služeb

OKAY s.r.o.

Kšírova 676/259

619 00 Brno

Česká republika

(Ide o zásielku do zahraničia)

 

Tovar musí vždy prevziať osoba, na ktorú je spísaný úver

Prípadnú akontáciu je nutné uhradiť spoločnosti OKAY

 

Výhody zjednania splátok na predajni:

 • môžete si vybrať zo širokej ponuky splátkových produktov, a preto máte väčšiu šancu na schválenie úveru
 • naši odborníci Vám poradia
 • o úver môžu žiadať zákazníci s pracovnou zmluvou na dobu určitú i neurčitú, podnikatelia, zákazníci s príjmami zo závislej činnosti, s materskou dovolenkou, s rodičovským príspevkom, so sirotským dôchodkom, so starobným aj invalidným dôchodkom, s vdovským dôchodkom, s výživným, s výsluhovým príspevkom a s príspevkom na ošetrovanie (opatrovateľské)

Aké sú možnosti splácania?

Vyberte možnosť splácania, ktorá Vám bude vyhovovať najviac.

Desatina

 • Splácajte len 10 % z ceny tovaru
 • Celkové navýšenie je len 10 % z ceny tovaru

Splátky na mieru

 • Nízká priama platba od 0 % z ceny tovaru
 • Sami si zvolíte dĺžku splácania od 6 do 48 mesiacov

Splátky bez akontácie

 • Nakupujte bez hotovosti
 • Splácajte len 10 % z ceny tovaru

Splácaj 5 %

 • Nakupujte bez hotovosti
 • Splácajte len 5 % z ceny tovaru

 

Máte otázky?

Na otázky ohľadom splátok Vám radi priamo odpovedia na našich pobočkách. Tam Vám vďaka spolupráci s mnohými splátkovými spoločnosťami ponúkame rozšírenú ponuku splátkových produktov. 

Splátková kalkulačka

Zaujíma vás kde a koľko budete platiť? Skúste našu splátkovú kalkulačku, ktorá je priamo pri konkrétnom tovare z našej ponuky.

Poistenie schopnosti splácať

Poistenie schopnosti splácať sa Vám bude hodiť, pokiaľ stratíte zamestnanie, alebo budete dlhodobo práceneschopný. V týchto prípadoch za Vás splácanie splátok preberá poisťovňa.

Aké sú varianty Poistenia schopnosti splácať?

U nás si môžete vybrať zo štyroch variant:

Varianta poistenia

Cena (% z financované čiastky)

Zahŕňa

Základná

3,33 %

Smrť, plnú a trvalú invaliditu, pracovnú neschopnosť

Rozšírená

6,99 %

Základný súbor + strata zamestnania (netýka sa SZČO), pri PN SZČO dvojnásobné plnenie

Komplexná - Istota

3,33 %

+ 0,99 EUR / mesiac

Základný súbor poistenia, hospitalizáciu v dôsledku úrazu, poistenie krádeže tovaru, na kúpu ktorého bol poskytnutý úver, poistenie Home assistance*

Komplexná - Istota PLUS

6,99 %

+ 0,99 EUR / mesiac

Základný súbor poistenia, hospitalizáciu v dôsledku úrazu, poistenie krádeže tovaru, na kúpu ktorého bol poskytnutý úver, poistenie Home assistance*

*Home Assistance je poistenie nákladov spojených s nasledovnými situáciami:

 • Havarijnou situáciou v domácnosti (havária vodovodného a kanalizačného potrubia, havária alebo únik plynu, porucha elektroinštalácie, havária vykurovacích telies a komínových systémov v domácnosti)
 • Opravou domácich spotrebičov (nesmie sa už vzťahovať záruka poskytnutá predajcom a zároveň od kúpy spotrebiča neuplynulo viac ako 5 rokov)
 • Odblokovaním zablokovaných dverí do domácnosti
 • Telefonická služba Cardif poradca, ktorá zahŕňa telefonické vyhľadávanie špecialistu a telefonickú právnu asistenciu

Podmienky pre získanie úveru na e-shope

Aké podmienky musíte splniť, aby ste získali úver?

 • vek 18 – 70 rokov pre klasické spotrebiteľské úvery (max. 70 rokov pri doplatení)
 • vek 18 – 72 pre karty (max. 62 rokov pri schválení)
 • občan SR alebo cudzinec s povolením pobytu v SR
 • spotrebiteľský úver – minimálna výška úveru: 100 €, maximálna výška úveru: 15 000 €
 • kreditná karta – minimálna výška úveru: 150 €, maximálna výška úveru: 1 800 €
 • pravidelný zdroj príjmov
 • úver získate, pokiaľ máte: pracovnú zmluvu na dobu určitú alebo neurčitú, podnikáte, máte príjem zo závislej činnosti, materskú (pokiaľ máte ďalší príjem), sirotský dôchodok (pokiaľ máte ďalší príjem), starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský dôchodok (pokiaľ máte ďalší príjem), výsluhový príspevok, rodičovský príspevok (pokiaľ máte ďalší príjem), prídavky na dieťa (pokiaľ máte ďalší príjem), výživné (pokiaľ máte ďalší príjem), príspevok na ošetrenie (opatrovateľské)

Podmienky pre získanie úveru na predajni

Aké podmienky musíte splniť, aby ste získali úver?

 • dosiahnuť minimálny vek 18 rokov
 • občan SR alebo cudzinec s povolením pobytu v SR
 • spotrebiteľský úver – minimálna výška úveru: 100 €, maximálna výška úveru: 15 000 €
 • kreditní karta – minimálna výška úveru: 150 €, maximálna výška úveru: 1 800 €
 • pravidelný zdroj príjmov
 • o úver môžu žiadať zákazníci s pracovnou zmluvou na dobu určitú i neurčitú, podnikatelia, zákazníci s príjmom zo závislej činnosti, s materskou, s rodičovským príspevkom, so sirotským dôchodkom, so starobným i invalidným dôchodkom, s vdovským dôchodkom, s výživným, s výsluhovým a príspevok na ošetrenie (opatrovateľské)

Potrebné doklady pri doručení na Vašu adresu (Splátky online)

 • 2x podpísaný originál úverovej zmluvy
 • 1x podpísané prehlásenie o súhlase spracovania osobných údajov
 • 1x kópia občianskeho preukazu
 • doloženie príjmu (posledná výplatná páska, posledný výpis účtu alebo potvrdenie o príjme od zamestnávateľa staré maximálne 30 dní; potvrdenie o poberaní dôchodku získate na pošte alebo od Sociálnej poisťovne)

Potrebné doklady pri vyzdvihnutí na predajni (Splátky na predajni)

 • občiansky preukaz
 • druhý doklad totožnosti (napr. vodičský preukaz, cestovný pas, zbrojný preukaz alebo rodný list)
 • doloženie príjmu (posledná výplatná páska, posledný výpis účtu alebo potvrdenie o príjme od zamestnávateľa staré maximálne 30 dní; potvrdenie o poberaní dôchodku získate na pošte alebo od Sociálnej poisťovne)

Sieť predajní OKAY

Uvítame vaše pripomienky k obsahu stránky