Zaškolovací program na jednotlivé pracovné pozície.

Štvormesačný školiaci program pre vedúceho predajne

1. Asistent predaja

Asistent predaja OKAY Elektrospotrebiče nie je len robot, ktorý ponúka sortiment, ale človek, ktorý ochotne a rád poradí s výberom. Zameriavame sa na ľudí, ktorí premenia chvíle, čo u nás zákazník strávi, na príjemný zážitok. Zaškoľovanie na pozíciu asistenta predaja prebieha na predajni a skladá sa z e-learningových kurzov, v ktorých poodhalíme záujemcovi tajomstvo nášho úspechu, najmä správny prístup k zákazníkom a spôsob, ako ich čo najlepšie obslúžiť k ich úplnej spokojnosti. Rovnako je kladený dôraz na to, aby v priebehu tejto doby každý dobre poznal sortiment, ktorý predávame. V neposlednej rade ide o praktické overovanie získaných skúseností priamym predajom zákazníkom. Zaškoľovanie je priebežne vyhodnocované a každý nováčik pozná ciele, ktoré by mal dosiahnuť. Iba tak môžeme „vychovať“ svedomitých a úspešných predavačov.

2. Administratívna pracovníčka (adminka)

Ako náhle budúci franchízant absolvuje zaškolenie na pozíciu Asistent predaja, pokračuje na pozíciu Administratívna pracovníčka alebo ako hovoríme pokladníčka, ktoré majú na starosti administratívu predajne. Pozícia adminky je veľmi dôležitá, pretože spravidla býva prvou a poslednou osobou, ktorú zákazník na predajni stretne. A preto jej úsmev a pozdrav býva tým prvým, čo zákazník na predajni vníma a zároveň tým, čo mu pri odchode zostane dlho v pamäti. Zaškolenie opäť prebieha v kombinácií e-learningových školení s praktickým skúšaním nových vecí pod vedením skúsenej administratívnej pracovníčky.

3. Logistik

Posledných 14 dní v druhom mesiaci sa nový vedúci predajne venuje pozícií Logistik. Skúša si príjem tovaru, vybavovanie reklamácií, vyjednávanie so servisom, skrátka všetku prácu, ktorú má táto pozícia na starosti. Logistik pracuje nie len s tovarom, ale veľkú časť jeho práce zahŕňa i komunikáciu s ľuďmi. Preto i pri tejto pozícií kladieme veľký dôraz na komunikačné schopnosti a sociálne vedomosti týchto zamestnancov.

Aby sme vyhodnotili efektivitu celého procesu zaškoľovania, absolvuje budúci franchízant po dvoch mesiacoch certifikačné skúšky, ktoré sa konajú na centrále spoločnosti v Brne. Certifikačné skúšky sa skladajú z testu a praktických skúšok na jednotlivé vyššie uvedené pozície. Ich cieľom je motivovať nových pracovníkov a ubezpečiť ich, že si ceníme každého, kto je ochotný za učiť novým veciam. Po úspešnom vykonaní certifikačných skúšok pokračuje zaškoľovanie na predajni, avšak už na samostatnú pozíciu vedúceho predajne. Na začiatku je potrebné opäť absolvovať niekoľko kurzov v e-learningovom systéme a následne pod vedením skúseného vedúceho predajne si osvojiť všetky fígle, ktoré poslúžia k dobrému vedeniu predajne. Táto časť zaškoľovania prebieha 2 mesiace. Aj v priebehu tejto doby sa nový vedúci stále zdokonaľuje v umení predávať. Celé zaškoľovanie vyvrcholí certifikačnou skúškou na pozíciu vedúceho predajne, ktorá sa opäť koná na centrále v Brne. Po jej úspešnom zložení je vedúci predajne menovaný majiteľom spoločnosti ako franchízant a preberá si svoju predajňu.


Uvítame vaše pripomienky k obsahu stránky