VoIP

Skratka VoIP, teda Voice over Internet Protocol, znamená technológiu umožňujúcu prenos digitalizovaného hlasu pomocou protokolov UDP/TCP/IP. Túto technológiu bezdrôtových telefónov môžete využívať na telefonovanie pomocou intranetu alebo internetu.

Uvítame vaše pripomienky k obsahu stránky