TV tuner

TV tuner je zariadenie, ktoré umožňuje set-top boxom, televízorom, monitorom či iným prístrojom prijímať digitálny signál. Ten sa nazýva DVB (Digital Video Broadcasting) a tvorí základný štandard súčasného televízneho vysielania. V Slovenskej republike bolo v roku 2012 oficiálne ukončené analógové televízne vysielanie. DVB signál je teda dnes bežným štandardom a digitálny tuner nechýba v žiadnom súčasnom televízore. Preto odporúčame pri výbere každého televízora venovať patričnú pozornosť práve tunerom.

TV tuner

Rozlišujeme tieto druhy digitálnych signálov (a teda i tunerov)

  • DVB-T je bežný štandard pozemného digitálneho vysielania a je základom každého prijímača. Pomocou DVB-T tunera možno zachytiť bežne dostupné multiplexy
  • DVB-T2 je moderný štandard, ktorý vychádza zo staršieho DVB-T a vďaka mnohým technologickým vylepšeniam podporuje oveľa vyššiu kvalitu obrazu
  • DVB-C je označenie pre signál káblovej televízie. Ak je vaše zariadenie vybavené DVB-C tunerom, bude možné sledovať predplatené káblové stanice
  • DVB-S predstavuje digitálne televízne vysielanie cez satelit. Signál zachytený pomocou satelitnej paraboly je zvádzaný do DVB-S tunera a dekódovaný pomocou satelitnej karty
  • DVB-S2 je moderný a dnes najpoužívanejší štandard digitálneho signálu šíreného cez satelit. Je prijímaný rovnakým spôsobom ako DVB-S, ale podporuje oveľa kvalitnejší obraz

Set-top boxy >> Televízory >> Monitory s TV tunerom >>