Pixel

Pixel (skrátene px) je najmenšia zobrazovacia jednotka displejov, výtlačkov atramentových a laserových tlačiarní a základný prvok svetlocitlivých snímačov. Je definovaný farbou a jej intenzitou. Na obrazovkách má pixel podobu jedného bodu, ktorý sa skladá z 3 farebných častí (červená, zelená, modrá). Farbu celého pixelu a jej svetlosť či tmavosť určuje rozdielna intenzita žiarenia jednotlivých farieb. Čím viac stúpa rozlíšenie displejov, napríklad pri monitoroch, televízoroch alebo mobilných telefónoch - tým tiež rastie počet pixelov. Hustotu pixelov určuje jednotka PPI alebo počet pixelov na 1 palec (2,54 cm) v jednom smere.

Využitie pixelov pri displejoch, tlačiarňach a snímačoch

Pri digitálnych fotoaparátoch, kamerách a fotoaparátoch v smartphonoch a tabletoch sa používa jednotka pixel, respektíve megapixel, na určenie rozlišovacej schopnosti svetlocitlivých snímačov, ako sú CCD a CMOS. Každý pixel na snímači registruje údaj o intenzite dopadajúceho svetla. Pomocou troch farebných filtrov (červená, zelená, modrá) je navyše schopný identifikovať farebnú schému. Hustota pixelov, ktorá sa označuje jednotkou DPI (počet bodov v jednom smere na jeden palec), sa používa pre rozlíšenie kvality tlače na laserových či atramentových tlačiarňach. Čím viac hodnota rastie, tým je tlač kvalitnejšia. Na rozdiel od obrazoviek tlačiarne používajú vyššiu hustotu pixelov kvôli obmedzenejšej škále farieb aj jej intenzít. Najčastejšie sa stretávame s farebnou schémou azúrová, purpurová, žltá, čierna. Jednotka DPI definuje aj kvalitu skenovania.

So zvyšujúcou sa hustotou pixelov rastie

  • rozlíšenie displejov
  • detailnosť výtlačkov laserových a atramentových tlačiarní
  • rozlišovacia schopnosť svetlocitlivých snímačov

Monitory Televízory Tlačiarne a skenery Digitálne fotoaparáty

Moja predajňa

${favoriteStore.title}

${favoriteStore.address}

${favoriteStore.psc} ${favoriteStore.city}

Telefón: ${favoriteStore.phone}

E-mail: ${favoriteStore.email}

obľúbená predajňa (zmeniť)

tovar na predajni zobraziť na mape