OLED

OLED - (skratka z anglického Organic light-emitting diode) je technológia využívajúca riadenú elektroluminescenciu v organických materiáloch. Používa sa predovšetkým v displejoch mobilných telefónov, najmä značky Samsung alebo u nových televízorov. Princíp OLED technológie spočíva v privedení napätia do niektorej z organických vrstiev medzi priehľadnou anódou a kovovou katódou. Potom sa vytvorí kladný a záporný náboj, ktorých spojením vo vyžarujúcej vrstve sa produkuje svetelné žiarenie.

OLED televize LG

OLED displeje môžeme rozdeliť na dva základné druhy - displeje s pasívnou matricou (PMOLED) a displej s aktívnou matricou (AMOLED). Rozdiel je predovšetkým v zobrazovacej frekvencii, spotrebe a cene. V prvých dvoch víťazí AMOLED použivané pre zobrazovanie videa, v poslednom lacnejšie PMOLED.

Výhody oproti ostatným displejom

  • dokonalé zobrazenie čiernej farby - naozaj čierne, nie odtiene šedej ako u LCD
  • bodové riadenie jasu - nezávislé zmeny jasu oproti ostatným technológiám, kde sa jas mení pre celú obrazovku súčasne
  • malý príkon
  • hrúbka panelu 5-10 mm
  • rýchla odozva - 1000x kratšia než LCD
  • nízka hmotnosť
  • veľký pozorovací uhol 170 ° - z každej pozície vidíte ostrý a neskreslený obraz

naša ponuka OLED televízorov >>