LightScribe

LightScribe je technológia tvorby popiskov, ktoré sú vypálené pomocou laseru optickej mechaniky priamo na vrchnú stranu CD alebo DVD.

K využitiu technológie LightScribe je potrebná špeciálna optická mechanika, softvér a médiá so svetlocitlivou vrstvou. Postup vytvorenia popisku média je nasledovný. Po zápise dát musí byť disk otočený tak, aby bola špeciálna vrstva smerom nadol. Potom rovnaký laser, ktorý zapisuje dáta, vypáli popisok smerom od stredu k okraju. Vytvorený popisok je vždy jednofarebný. Pre efekt tieňa musí mechanika vypáliť obrázok znova, pričom potom už stmavené body nemožno zosvetliť.

LightscribeLightscribe

Médiá určené pre LightScribe majú špeciálne značky, ktoré pomáhajú pri synchronizácii. Vďaka nim mechanika dokáže doplniť chýbajúce časti obrázka.

Zhrnutie

  • vytváranie popisov prenosných médií - DVD, CD
  • špeciálne médiá s vrstvou farbiva
  • použitie rovnakého laseru ako pre zápis dát
  • nevyčerpateľné množstvo použiteľných grafík