LCD LED

LCD (liquidcrystal display) teda zobrazovacie zariadenie, displej, zložený z obmedzeného počtu monochromatických alebo farebných pixelov. Tieto pixely musia byť zoradené pred zdrojom svetla. V našom prípade sú to teda LED diódy. Ide teda stále o LCD televízory či monitory, avšak s tým rozdielom, že sú podsvietené LED diódami.Túto technológiu práve pomaly strieda technológia OLED, ktorá nepotrebuje podsvietenie, keďže sa rozsvecujú samotné obrazové body.

Technológiu LCD môžeme deliť na niekoľko skupín:

TFT (Thin Film Transistor)

Ide o všeobecné označenie všetkých LCD panelov. Ide o nanesenie tranzistorov na tenkú vrstvu, kde tieto tranzistory potom ovládajú jednotlivé subpixely. Tieto subpixely potom majú špecifickú výrobnú technológiu. Táto TFT vrstva je na väčšine LCD panelov rovnaká.

TN (TwistedNematic)

Jedna z najstarších technológií LCD panelov, ktorá sa používa už od samého začiatku. TN panely sa vyznačujú tým, že majú nízke výrobné náklady a veľmi rýchlu odozvu zobrazenia. Vo všetkom ostatnom však prakticky zaostávajú. Majú iba 6-bitové farby a veľmi malé pozorovacie uhly. Tieto pozorovacie uhly sa navyše menia podľa toho, z ktorej strany sa dívate. Tento problém sa snažia riešiť pomocou takzvaného „filmu“, takže následné panely nesú označenie TN+Film.

Ako to funguje?

Kryštál prepúšťa svetlo v pokojovom stave, teda stave, keď nie je privedené napätie na elektródy. Ak chceme zobraziť tmavú farbu, potom stačí priviesť na dvojicu elektród napätie. Tým sa stočia molekuly vnútri kryštálu a prúd svetla sa zastaví. Pri TN paneloch sa môžeme stretnúť aj s takzvaným mŕtvym pixelom. Je to stav, keď sa s pixelom niečo stane a neustále svieti. Iné technológie tento problém nemajú.

VA (VerticalAlignment)

Na začiatok je potrebné dodať, že samotné označenie VA sa vždy používa ešte s nejakým doplňujúcim písmenom, a preto by sa nikdy pri LCD paneloch nemalo uvádzať ako technológia iba VA. Stretnúť sa môžete s technológiami MVA, P-MVA, A-MVA alebo S-MVA. Ďalej sú to PVA a S-PVA. Všeobecne táto technológia vylepšuje kontrast a pozorovacie uhly. Nakoniec prišiel Samsung s technológiou cPVA. Hoci ide o veľmi kvalitnú technológiu, stále nedokáže dosahovať také kvality ako IPS.

Ako to funguje?

V prípade VA panelov sa už molekuly v kryštáloch nesprávajú tak ako pri TN, teda sa nestáčajú do skrutkovice. Molekuly sú v kryštáloch usporiadané stromčekovo a otvárajú sa pri rozsvietení. Nedochádza ani k mŕtvym pixelom, pretože pixel vo vypnutom stave neprepúšťa svetlo, a teda nesvieti.

IPS (In PlaneSwitching)

Podobne ako pri VA, aj IPS by malo mať vždy nejaké písmeno, ktoré bude jasne označovať, o akú technológiu IPS ide. Medzi IPS teda patria S-IPS, AS-IPS, H-IPS alebo e-IPS. Modernejšie sú potom UH-IPS a H2-IPS. Tieto technológie umožnili rýchlejšiu odozvu a doháňajú tak TN panely. Taktiež sa mnohonásobne zlepšilo využitie plochy, a teda kontrast a jas. Technológia S-IPS 2 sa potom vracia k rožtekovému tvaru pixelov a opäť zlepšuje kontrast a jas.

Ako to funguje?

Pixely v pokojovom stave, teda také, na ktoré nie je privedené napätie, neprepúšťajú svetlo. Tieto pixely sú v takomto stave všetky usporiadané do jednej roviny. Hneď ako sa na ne privedie napätie, natočia sa o 90° a zaistí sa tak priepustnosť svetla. Následne je možné pixel polarizovať, čím môže zobraziť dané farby.

PLS (Plane to Line Switching)

Táto technológia je založená na IPS a prišiel s ňou Samsung, aby sa mohol oslobodiť od PVA panelov a vyplniť svoju medzeru na trhu profesionálnych monitorov. Oproti H-IPS poskytuje PLS o niečo lepší kontrast a náklady na výrobu a energetická spotreba sú tiež trochu nižšie. Princíp fungovania panela je však úplne rovnaký ako v prípade IPS.

Moja predajňa

${favoriteStore.title}

${favoriteStore.address}

${favoriteStore.psc} ${favoriteStore.city}

Telefón: ${favoriteStore.phone}

E-mail: ${favoriteStore.email}

obľúbená predajňa (zmeniť)

tovar na predajni zobraziť na mape