GLONASS

Vojenský globálny satelitný polohový systém prevádzkovaný Ministerstvom obrany Ruskej federácie, s ktorého pomocou je možné určiť geografickú polohu prijímača nachádzajúceho sa kdekoľvek na Zemi alebo nad Zemou s presnosťou jednotiek metrov a také čas s presnosťou na jednotky nanosekúnd.