Žite smart ako Bosch!

Kúpte si do 30. 6. ručný mixér, tyčový mixér, stolný mixér s funkciou vákuovania Bosch a získajte darček

Ako postupovať

Nakúpte výhodne

Kúpte si v období od 4. 4. do 30. 6. 2022 ručný mixér, tyčový mixér, stolný mixér s funkciou vákuovania Bosch.

Registrácia

Do 15.7.2022. vyplňte registráciu. Budete k tomu potrebovať digitálnu kópiu predajného dokladu.

Peniaze dostanete späť

Darček bude účastníkovi zaslaný na adresu, ktorú uviedol do registračného formulára, a to najneskôr do 21 dní odo dňa schválenej registrácie.

Pravidla akcie

Akcia prebieha v termíne od 4. 4. do 30. 6. 2022
(Registrácia je možná do 15. 7. 2022 ).


  • Registrácia prebieha na stránkach https://akcie-bosch.sk/ , kde zákazník vyplní všetky požadované údaje a nahrá účtenku. Na vyššie uvedených registračných stránkach budú tiež zverejnené kompletné pravidlá akcie.
  • Účastník akcie bude organizátorom kontaktovaný na telefónnom čísle alebo e-maily, ktorý uviedol v registračnom formulári, a to obratom po vyhodnotení jeho nároku na darček.

  • Darček bude účastníkovi zaslaný na adresu, ktorú uviedol do registračného formulára, a to najneskôr do 21 dní odo dňa schválenej registrácie.

  • Darček nemôže byť uplatnený na produkt, ktorý účastník vráti predajcovi na základe odstúpenia od kúpnej zmluvy a dostane zaň plnú finančnú náhradu. V prípade vrátenia je povinný vrátiť Usporiadateľovi darček do 3 pracovných dní po vrátení akčného výrobku predávajúcemu.