Automatické ostrenie

Systémy automatického ostrenia sa delia do dvoch skupín: aktívne a pasívne. V aktívnych systémoch sa na scénu vysiela nejaký druh žiarenia, ako ultrazvukový signál, infračervený alebo laserový lúč. Odraz od objektov scény sa sníma vhodným senzorom vo fotoaparáte a jeho analýzou sa určuje vzdialenosť. Naproti tomu v pasívnych systémoch sa scéna nijako neosvetľuje, ale sníma sa jej obraz v prirodzenom okolitom osvetlení, a ten sa analyzuje s cieľom určiť vzdialenosti.