Ergonómia kuchyne - využite efektívne priestor v kuchyni

Ako usporiadať kuchyňu?

Kuchyňa je veľmi dôležitým miestom v dome. Miestom, kde sa pripravujú jedlá a kde sa stretáva celá rodina. Pre funkčnú a dobre usporiadanú kuchyňu je potrebné vopred správne rozvrhnúť veci, ktoré v nej chcete mať. Optimalizácia kuchynského priestoru je naozaj veľmi dôležitá pre jeho efektívnejšie využívanie.

V prvom rade je potrebné definovať si zóny, ktoré budete využívať. Ide predovšetkým o pracovnú zónu, kde sa pripravujú všetky jedlá ešte pred tým, ako ich tepelne spracujete. Jej súčasťou sú aj skladovacie priestory, kde je uložený všetok riad, ktorý v kuchyni používate. Pracovná zóna kuchyne je miesto, ktoré by malo byť dostatočne veľké na to, aby ste tu mohli pracovať so všetkými potravinami, ktoré následne chcete variť. Súčasťou tohto priestoru je tak isto aj drez. No a ďalej je to priestor na varenie, vrátane varnej dosky a rúry na pečenie. Odborníci radia, aby boli zóny usporiadané práve v tomto poradí: pracovná plocha s úložným priestorom, umývadlo a priestor na varenie. Ide o logickú postupnosť a predpoklad, že si jedlo najskôr zoberiete na kuchynskú pracovnú dosku, následne ho umyjete a dáte variť.

Dizajn modernej kuchyne

Ergonómia v kuchyni

Ergonómia ako taká analyzuje vzťah medzi ľudským telom a objektami, s ktorými pracujeme i priestorom, v ktorom pracujeme. Cieľom ergonomického rozloženia je usporiadať priestor tak, aby bol pohyb a činnosť v ňom bezproblémová a čo najjednoduchšia. Základom ergonomickej kuchyne je pracovný trojuholník, ktorý obsahuje 3 hlavné činnosti, a to príprava, umývanie a varenie. Ako bolo spomenuté, celá kuchyňa je rozdelená na tieto 3 zóny. Ideálna dĺžka línie, ktorá spája pracovnú, umývaciu a varnú časť by nemala byť dlhšia ako 6 metrov. Dĺžka jednotlivých strán trojuholníka sa však samozrejme môže líšiť v závislosti od veľkosti kuchynskej linky a tvaru miestnosti. V ideálnom prípade by vzdialenosť medzi každou zónou mala byť najmenej 90 cm. Nadmerné vzdialenosti v tomto priestore plytvajú vašou energiou, nakoľko si vyžadujú neustále presuny z jedného konca na druhý. Ak sú však tieto tri zóny naopak príliš blízko pri sebe, práca v kuchyni sa stáva nepríjemnou a stiesnenou.

Ergonómia kuchyne

Ako začať plánovať kuchyňu

Pri rozvrhovaní kuchyne sa odporúča začať zónou určenou na skladovanie potravín, ktorá by mala obsahovať chladničku a v ideálnom prípade niektoré skladovacie skrinky, ako aj povrch na prípravu jedál. Riad, ktorý na prípravu potravín potrebujete je vhodné umiestniť čo najbližšie k pracovnej ploche, zvykne sa umiestňovať pod ňu. Táto plocha je najdôležitejším priestorom, kde sa chystajú všetky potraviny a tak by mala byť najdlhšou časťou v kuchyni. Pracovná doska by samozrejme musí byť čo najpevnejšia a vhodná na to, aby sa na nej mohli vykonávať všetky prípravy. K pracovnému priestoru sa takmer vždy umiestňuje kuchynský drez, kde si potraviny ale aj riad ľahko umyjete. Potom prichádza na rad varná zóna, ktorá by mala obsahovať varnú dosku. Tento kuchynský trojuholník si však môžete rozvrhovať podľa toho, ako potrebujete.

Rady na záver

Vzhľadom na to, že inštalatérske práce sú veľmi drahé, pokiaľ navrhujete novú kuchyňu, riaďte sa podľa aktuálnej polohy vášho umývadla. V blízkosti umývadla je vhodné umiestniť aj umývačku riadu, nakoľko sa ľahšie inštaluje potrebné potrubie.

Vypočítajte priestor potrebný na úplné otvorenie dverí kuchynských spotrebičov. Umývačky vyžadujú veľa miesta, aby ste ich mohli používať, musíte stáť pred nimi alebo na jednej z ich strán.

Všetok najpoužívanejší riad ako príbory, naberačky a ostatné náradie umiestnite na miesto, ktoré budete mať vždy po ruke.

Pri skrinkách či poličkách myslite na to, aby boli umiestnené tak, aby vám nebránili v pohybe a tak isto, aby vám neprekážali v žiadnej zóne. Najčastejšie sa človek zdržiava v pracovnej a umývacej zóne, preto je dôležité, aby bol najmä tento priestor optimálne rozvrhnutý.

Líbí se vám tento článek?

Podobné články