Archív našich aktivít

Oceňujeme našich zamestnancov na centrále

 Pre zamestnancov OKAY na našej centrále máme od roku 2010 súťaž „Najlepší pracovník centrály“. Vyhodnotenie najlepšieho pracovníka centrály sa koná pravidelne za predchádzajúci kvartál, t. j. za trojmesačné obdobie. Každý zamestnanec má možnosť sa zapojiť do danej súťaže a to vyplnením nominačného formulára.Súťaž je veľmi príjemná a motivujúca pre našich zamestnancov. Odmenou pre najlepšieho pracovníka je Certifikát najlepšieho pracovníka a Darčekový poukaz na večeru pre dvoch.Víťazkou súťaže Najlepší pracovník centrály za II. kvartál 2013sa stala kolegyňa z personálneho oddelenia Marta Škerková. Cenu jej odovzdal majiteľ spoločnosti Jindřich Životský. Marte srdečne gratulujeme.

 

Vianočný večierok 2012

Pre zamestnancov OKAY každoročne organizujeme spoločenskú akciu - vianočný večierok. Ďalší úspešný rok 2012 sme teda slávnostne ukončili v reštaurácii Restaurant 27 v Bratislave, ktorá sídli na Šumavskej ulici č.27. V príjemnom prostredí reštaurácie a pri výbornom jedle mali zamestnanci príležitosť stráviť čas nielen s kolegami a kolegyňami, ale aj so samotným majiteľom spoločnosti.

Neodmysliteľnou súčasťou večierka bolo odovzdávanie cien najlepším zamestnancom pracujúcim na predajniach. Ocenenie dostali najlepší predavači a administratívne pracovníčky-pokladníčky, ale aj vedúci a zástupcovia vedúcich predajní. Zamestnanec, ktorý v OKAY dlhoročne pracuje, bol taktiež ocenený vecnou cenou. Neformálnu časť večierka zamestnancom spríjemňovala voľná zábava vo forme diskotéky.


Uvítame vaše pripomienky k obsahu stránky