Najčastejšie otázky uchádzačov

 1. Akých uchádzačov v Okay hľadáte?
  To je veľmi rôzne, závisí vždy na konkrétnej pozícií. Každopádne máme záujem o tých, ktorí vedia byť pre svoju prácu nadšení a sú optimistickejší, ktorí sa radi učia nové veci a hľadajú nové výzvy.
 2. Ako prebieha výberové konanie v Okay?
  Priebeh výberového konania má do istej miery individuálny charakter. Rozlišujeme výberové konanie na centrále a na predajniach. Iné je výberové konaie na pozíciu predavača a iné je na pozíciu účtovníčky. Uchádzačov profil vždy vyhodnocujeme podľa jeho životopisu, motivačného listu a prípadne podľa vytvoreného dotazníka, následne potom vybraných kandidátov pozývame na osobný pohovor. Výberové konania na centrálu spoločnosti majú väčšinou 2-3 kolá, výberové konanie na predajne 1-2 kolá..
  Tu sa pozrite, ako prebieha výberové konanie v OKAY
 3. Prihlásil som sa do výberového konania v Okay, ale zatiaľ som nedostal odpoveď. Dávate odpoveď všetkým kandidátom?
  Áno, snažíme sa odpovedať vždy všetkým uchádzačom, ktorí nám pošlú svoj životopis. Spätnú väzbu poskytujeme e-mailom alebo telefonicky, preto je potrebné mať uvedené správne kontakty.
 4. Ako dlho trvá výberové konanie v Okay?
  Doba trvania je opäť závislá od obsadzovaných pozícií a pohybuje sa v rozmedzí dvoch týždňov až dvoch mesiacov.
 5. Pokiaľ som na výberovom konaní nebol vybraný, môžem sa prihlásiť znovu na inú pozíciu?
  Určite môžete. Pokiaľ v sekcii Voľné pozície nájdete inzerát, ktorý vás zaujme, stačí znova prostredníctvom tlačidla „odpovedať“ poslať Váš životopis a motivačný list.
 6. Dozviem sa výsledok výberového konania, ktorého som sa zúčastnil, ale bol vybraný iný uchádzač?
  Výsledok výberového riadenia sa dozviete vždy, a to i v prípade neúspechu.
 7. V akých lokalitách ponúka Okay voľné miesta?
  Ponúkame voľné pracovné miesta po celej Slovenskej a Českej republike. Aktuálnu ponuku a podrobnejšie informácie zistíte v našej sekcii Voľné miesta.
 8. Sú súčasťou výberového konania aj prípadné testy?
  Áno, u väčšiny pozícií sú súčasťou výberového riadenia osobnostné alebo odborné testy, ale druh a počet testov sa odvíja od konkrétnej pozície.
 9. Kto všetko má prístup k môjmu životopisu?
  Prvý, kto vidí životopisy uchádzačov, je personálne oddelenie. V prípade vašej účasti na výberovom konaní sa životopis dostane ešte do rúk príslušného manažéra, ktorý si vyberá nového člena do tímu.
 10. Ponúkate v Okay taktiež pozície pre brigádnikov?
  Áno, ponúkame, ale táto ponuka nie je stála. Je potrebné sledovať aktuálnu inzerciu v sekcii Voľné miesta. Brigádnické pozície ponúkame na predajniach i na našej centrále. Veľa študentov, ktorí u nás začali na brigáde, získali časom stále pracovné miesto.
 11. Aké sú v Okay možnosti vzdelávania?
  Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov je pre nás v Okay veľmi dôležitý. Ponúkame rôzne spôsoby: intenzívne vstupné zaškolenie, interné, externé odborné školenia. Veľkú pozornosť venujeme vzdelávaniu pracovníkov v obchodnom úseku, kde využívame modernú formu e-learning.
 12. Ako prebieha zaškolenie nového zamestnanca?
  Zaškolenie je rôzne, vždy záleží na pozícií. Môžu to byť trainee programy pod dohľadom oddelenia vzdelávania, e-learningové kurzy, intenzívne sa vám bude venovať priamy nadriadený, s ktorým si nastavíte ciele pre skúšobnú dobu.
 13. Aká je možnosť kariérneho postupu v Okay?
  Možnosti ku kariérnemu postupu v našej spoločnosti určite sú, naši zamestnanci sa môžu prihlásiť do všetkých vypísaných výberových konaní a často bývajú úspešní. Veľa našich manažérov začínalo na predajniach či nižších pozíciách.

Uvítame vaše pripomienky k obsahu stránky