Informácie k predĺženej záruke matracov Hilding

Predĺžená záruka sa vzťahuje iba na preležanie jadra matraca. Za preležanie matraca sa podľa ČSN 91 1004 považuje zmena výšky čalúnenia väčšia ako 13 %, alebo zmena celkovej deformácie väčšej ako 35 % celkovej výšky matraca.

Pre získanie predĺženej záruky je nutné sa zaregistrovať do 10 pracovných dní od zakúpenia na www.zaruka.matracetropico.cz/sk

Registrácia

Pravidlá regresívne záruky až 10 rokov na jadro matraca Curem C4500, Curem 1000 a Curem 2000
Do 0-5 rokov má zákazník právo na plnú úhradu. Od 5 do 10 rokov bude úhrada krátená o 20 % každý rok. Táto záruka sa nevzťahuje na elektronické súčasti a ovládanie podložky u matracov Curem Life & Energy C 10 000 a C 14 000 (na podložku je regresívna záruka až 10 rokov, avšak na elektronické súčiastky a ovládanie podložky je záruka 3 roky).

Matrace Hilding

Sieť predajní OKAY

Uvítame vaše pripomienky k obsahu stránky