Ako zapojiť umývačku riadu?

Pred samotným nákupom umývačky riadu si musíte vopred zmerať priestor, aby ste sa uistili, že sa tento spotrebič zmestí do kuchyne. Pri inštalácii umývačky riadu si v prvom rade prečítajte pokyny výrobcu týkajúce sa umiestnenia napájacej hadice a odtokového potrubia. Na túto prácu môže byť potrebná určitá inštalatérska zručnosť.

Dodržujte predpísané vzdialenosti

Samotné zapojenie umývačky riadu by malo trvať iba jednu či dve hodiny, v prípade, že je váš nový spotrebič v blízkosti potrubia na odtok vody a prívod vody je realizovaný pomocou hadice. Niektoré príručky poskytujú aj informácie o tom, aká je maximálna vzdialenosť medzi umývačkou a prítokom vody či odtokom odpadu. Túto vzdialenosť je potrebné dodržať, inak by sa mohli vyskytnúť problémy.

Pri inštalácii hadíc na odtok a prívod vody si dajte pozor na vzdialenosť medzi umývačkou a prítokom vody či odtokom odpadu

Riaďte sa manuálom k spotrebiču

Čo sa týka celej inštalácie, je potrebné za každých okolností vychádzať z príručky, teda návodu, ktorý ste k tomuto spotrebiču dostali. Ak budete postupovať podľa daných krokov, inštalácia by mala prebehnúť bez problémov. 

Ako na to?

V nasledujúcich krokoch vám ukážeme postup ako si svojpomocne zapojíte umývačku riadu.

1. Prvým krokom je nastavenie prívodu vody pomocou hadice k vopred pripravenému vstupu na umývačke riadu. Maticu dostatočne pevne zaistite a pre istotu ešte raz skontrolujte. Uzatváracie ventily by mali byť v prípade potreby voľne prístupné. Umývačku riadu môžete pripojiť väčšinou len na studenú vodu. Len veľmi malé percento umývačiek riadu je možné pripojiť aj na teplú vodu. 

2. Keď máte pripojený prívod vody, na rade je pripojenie odtokového potrubia. Odpadová hadica sa pripojí na samostatné odpadové potrubie alebo ju pripojíte k odpadu z drezu, čo je častokrát ľahšia alternatíva, akurát na to potrebujete kuchynský odpadový sifón s jedným prívodom navyše.

3. Na rade je elektrické pripojenie. Uistite sa, že napätie a frekvencia vašej domácej siete zodpovedajú údajom uvedeným na štítku spotrebiča. Pokiaľ ale umývačku nekupujete zo zahraničia, nemal by to byť problém. Ďalej ju už len pripojíte do zásuvky umiestnenej v blízkosti. Zástrčka a hlavný vypínač musia byť po nainštalovaní umývačky riadu v prípade potreby dobre prístupné. Zapojenie musí byť priamo do zásuvky, v žiadnom prípade nie cez predlžovací kábel. 

4. Ešte raz všetko prekontrolujte. Dávajte pozor, aby hadičky neboli zlomené a aby bol prívod vody, ako aj napojenie na odpad, dobre zaistené. Na záver už len umiestnite umývačku riadu na miesto vopred na ňu určené. Presvedčte sa, že je na vyrovnanom podklade, aby nedochádzalo k jej pohybu počas prevádzky.

Pred spustením do prevádzky ešte raz prekontrolujte zapojenie hadíc a elektroniky a následne umývačku zapnite

Dobrá rada na záver

Aj keď sa svojpomocné zapojenie umývačky riadu podľa návodu môže zdať jednoduché, dobre si premyslite, či sa do inštalácie pustíte. Odporúča sa, aby boli tieto spotrebiče inštalované kvalifikovanými pracovníkmi, ktorí majú skúsenosti jednak so samotnou inštaláciou, ale aj s problémami, ktoré pri zavádzaní spotrebiča môžu nastať.

Líbí se vám tento článek?

Podobné články