Ako funguje GPS navigácia?

Global Positioning System (ak chcete GPS) je sústava dvadsiatich siedmich družíc poháňaných solárnou energiou. Tieto družice obiehajú Zem vo výške 20 000 kilometrov. Ich obežné dráhy sú upravené tak, že z ktoréhokoľvek miesta planéty vidíte vždy minimálne 4 z 24 funkčných družíc. Tri družice, chýbajúce do celkového súčtu 27, sú tiež na obežnej dráhe. Do prevádzky sa však uvádzajú len vtedy, ak sa niektorá z ostatných družíc pokazí.

Tento signál oznamuje jej prítomnosť každému, kto má prijímacie zariadenia. GPS navigácie dokonca prijímajú signál hneď zo štyroch družíc zároveň. Zabudovaný počítač tieto signály spracuje a vypočíta presnú vzdialenosť prijímača od všetkých štyroch družíc. Tým určí svoju polohu s presnosťou na niekoľko metrov.

Na určenie polohy v skutočnosti stačí signál iba z troch družíc. Štvrtý signál slúži na kontrolu a potvrdenie výsledku výpočtu. Ak sa poloha vypočítaná zo signálov družíc ABC nezhoduje so získanou polohou z družíc ABD, prijímač kontroluje ďalšie kombinácie do tej doby, kým nedôjde k zhode.

Vzdialenosť medzi družicou a GPS prijímačom definujú časové signály. Družica začne presne o 14.30 vysielať určitý signál, ktorý si GPS prijímač v rovnaký čas generuje, ale nevysiela. Signál z družice doletí vždy s miernym oneskorením a vďaka tomuto omeškaniu je možné spočítať vzdialenosť od družice. Na vypočítanie polohy prijímač využíva malé rozdiely medzi signálmi od jednotlivých družíc.

A-GPS u mobilných telefónov urýchli zistenie polohyA-GPS u mobilných telefónov urýchli zistenie polohy

GPS prijímače teda žiadny signál nevysielajú. Je to preto, že GPS bola pôvodne vyvinutá pre armádu. A žiadny vojak nechce byť vďaka vysielaným signálom nápadný. U mobilných telefónov sa využíva skôr asistované GPS (A-GPS). Akonáhle zapnete GPS v telefóne a GPS si nie je isté, kde sa práve nachádza družica, stiahne si informácie o presnej dráhe satelitov a ich palubné časy. Tým sa značne skracuje tzv. studený štart, kedy GPS prijímač vyhľadáva satelity.

Je na GPS potrebné internetové pripojenie?

Veľa užívateľov si myslí, že GPS dokáže navigovať iba s pripojením na internete. To je však omyl. Pripojenie na internet potrebujete, len ak si sťahujete mapové podklady online. Ak ich máte nahrané v zariadení, môžete vypnúť aj funkciu asistovanej GPS a tým zrušiť závislosť GPS na internetovom pripojení. Prijímač síce bude satelity vyhľadávať dlhšie, ale v zahraničí či mimo dosahu mobilného internetu vás bez problémov navedie.

Líbí se vám tento článek?

Podobné články